Formarea şi autorizarea psihologilor în România

formare-psihoProfesia de psiholog este reglementată în România prin Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor. Potrivit acestei legi, exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practică se face de către persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, cu diplomă de licență în psihologie sau asimilată, obținută într-o instituție de învățământ superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, potrivit legii.

Absolvirea instituţiei de învăţământ superior de specialitate reprezintă etapa formării iniţiale a psihologilor, fiind urmată de formarea profesională complementară realizată prin metode psihoterapeutice specifice. În specialitățile psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie au fost elaborate de către Colegiul Psihologilor Condiţiile minime generale privind formarea profesională pentru treapta de specializare psiholog practicant.

Atestatul de psiholog cu drept de liberă practică se eliberează de către Colegiul Psihologilor din România în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, iar persoanele care obţin atestatul sunt înscrise în Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practică din România.

În exercitarea profesiei de psiholog sunt recunoscute trei trepte de specializare:
a)  psiholog practicant;
b)  psiholog specialist;
c)  psiholog principal.

Obţinerea atestatului de liberă practică prin procedurile specifice comisiilor care funcţionează în cadrul Colegiului Psihologilor se poate face pentru următoarele specialităţi:

A. Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie

a) psihologie clinică;
b)  consiliere psihologică;
c)  psihoterapie.
B. Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor
a)  psihologia muncii și organizațională;
b)  psihologia transporturilor;
c)  psihologia aplicată în servicii.
C. Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocațională
a)  psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocationala;
b)  psihopedagogie specială.
D. Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
a)  psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale (include avizarea psihologică a persoanelor care solicită permis de armă);
b)  psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
Furnizarea serviciilor psihologice se realizează prin: cabinete psihologice individuale, cabinete psihologice asociate, societăţi civile profesionale sau în temeiul unor contracte individuale de muncă, potrivit legii.
Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practică din România este organizat în două părţi:
a)  partea I – evidenta psihologilor;
b)  partea a II-a – evidenta formelor de exercitare a profesiei de psiholog.