Care sunt specialităţile psihologilor în România

specialitati-psihoConform normelor adoptate de Colegiul Psihologilor din România sunt reglementate umătoarele specialităţi:

  1. Specialitatea psihologie clinică – specialitate profesională a psihologilor care constă în activitatea de diagnostic şi evaluare psihologica clinică, în intervenţia şi/sau asistenţa psihologică în domeniul clinic, consiliere psihologică în specialitate cu referire la sănătate şi boală, precum şi în situaţii de risc, conflict şi criză.
  2. Specialitatea consiliere psihologică (clinică) – specialitate profesională a psihologilor care constă în intervenţia psihologică specializată, realizată în scopul autocunoaşterii, optimizării şi dezvoltării personale, promovării sănătăţii şi/sau în scopul prevenţiei, ameliorării şi remiterii problemelor emoţionale, cognitive, relaţionale şi de comportament.
  3. Specialitatea psihoterapie – specialitate profesională a psihologilor şi a altor persoane, definită ca fiind intervenţia psihologică specializată realizată în scopul autocunoaşterii, optimizării şi dezvoltării personale, promovării sănătăţii, modificării factorilor psihologici implicaţi în tulburările psihice, psihosomatice şi în tulburările somatice, pentru prevenţia, ameliorarea si remiterea acestora, precum si în situaţii de risc, conflict şi criză.
  4. Specialitatea psihologia muncii şi organizaţională – specialitate profesională a psihologilor care constă în analiza psihologică a muncii, cu aplicaţie în evaluare psihologică potrivit legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, selecţia, expertiza şi consilierea psihologică în specialitate în vederea angajării, autorizării/menţinerii în funcţie sau la solicitarea angajatorilor;
  5. Specialitatea psihologia transporturilor – specialitate profesională a psihologilor care constă în evaluarea şi consilierea psihologică pentru obţinerea permisului de conducător auto, evaluarea periodică, consilierea, reevaluarea psihologică a persoanelor care concură la siguranţa circulaţiei sau cu responsabilităţi în celelalte tipuri de transport, precum şi în alte tipuri de activităţi desfăşurate în domeniu;
  6. Specialitatea psihologia aplicată în servicii – specialitate profesională a psihologilor care constă în evaluarea, consilierea şi consultanţă psihologică în management, marketing, relaţii cu publicul, strategii aplicate în comunicare, mass-media, studii de ergonomie şi psihologie aplicată, precum şi alte tipuri de activităţi desfăşurate în sfera serviciilor;
  7. Specialitatea psihologie educatională, consiliere scolară şi vocaţională – specialitate profesională a psihologilor care constă în evaluarea şi psihodiagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei, consilierea şcolară şi vocaţională a persoanelor aflate în procesul de formare, intervenţie psihologică primară şi secundară, consiliere psihologică în specialitate, consultanţă in intervenţie psiho-educatională în instituţii, organizaţii şi comunitate;
  8. Specialitatea psihopedagogie specială – specialitate profesională a psihologilor/psihopedagogilor asimilaţi care constă în diagnoza şi evaluarea disfuncţiilor copiilor şi tinerilor cu deficienţe intelectuale, senzoriale şi motorii, tulburări ale limbajului, consiliere psihopedagogică specială, intervenţie specifică pentru persoanele cu deficienţe, consiliere şi intervenţie psihopedagogică specială în instituţii, organizaţii şi comunitate;
  9. Specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale – specialitate a psihologilor care constă în analiza psihologică a activităţii din instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din structurile responsabile pentru persoanele instituţionalizate potrivit legii, inclusiv din instituţiile penitenciare, precum şi din organizaţiile cu atribuţii în domeniul securităţii private având aplicaţie în: evaluarea psihologică, în conformitate cu legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi a celei privind regimul armelor şi muniţiilor letale şi neletale; în selecţia profesională pe baza cunoaşterii profilului psihologic al candidaţilor la ocuparea unor funcţii/posturi şi prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională; analiza, diagnoza şi intervenţia organizaţională; identificarea şi gestionarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor psihologice individuale şi de grup; managementul stresului, situaţiilor de criză şi negocierii conflictelor; cunoaşterea şi asistenţa psihologică a personalului şi a membrilor de familie, a persoanelor care execută pedepse privative de libertate, precum şi a altor persoane, conform legislaţiei în vigoare;
  10. Specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf – specialitate profesională a psihologilor care constă în evaluarea sincerităţii unor persoane bănuite de implicarea în activităţi antisociale indiferent de gen, verificarea sincerităţii depoziţiei persoanelor cuprinse în procedurile adiministrative şi procesul judiciar, precum şi verificarea loialităţii persoanelor faţă de obiectivele organizaţiei în care îşi desfăşoară activitatea.